Prof. Dr. Murat Topdag

Prof. Dr. Murat TOPDAĞ

1978 Malatya doğumlu olan Doç.Dr.Murat TOPDAĞ ilk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde bitirmiştir. 1996 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü’nde eğitime başlamış, 2004-2009 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini yapmıştır.

Mecburi hizmet ve askerlik görevlerini yerine getirdikten sonra 2012 yılında yine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak akademik hayatına başlamış ve 2017 yılına kadar Kocaeli Üniversitesi’nde görevine devam etmiştir. Meslek hayatına Acıbadem Sağlık Grubu Hastanelerin’de devam eden ve 2015 yılında Doçentlik ünvanını,  2021 yılında Profesörlük ünvanını kullanmaya hak kazanan Murat TOPDAĞ evli ve iki çocuk babasıdır.

Öğrenim Durumu:

Derece Okul Yıl
Lise İstanbul Atatürk Fen Lisesi 1993-1996
Lisans İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü 1996–2003
Tıpta Uzmanlık Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak  KBB ABD 2004–2009

 

Tıpta Uzmanlık Tezi:  Ototoksisite Sonucu Gelişen İşitme Kayıplarında İntratimpanik Yol İle Uygulanan Deksametazon-Memantin-Pirasetam Bileşiklerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emre ÜSTÜNDAĞ

 

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Araştırma Görevlisi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 2004-2009
Uzman Tabip Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi 2010-2010
Uzman Tabip Asteğmen (Askerlik görevi) Gelibolu Asker Hastanesi 2010-2011
Uzman Tabip Kocaeli Karamürsel Devlet Hastanesi 2011-2012
Yardımcı Doçent Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı 2012-2015
Doçent Doktor Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı 2015-Halen

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

 1. “Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulmuş Akustik Travmaya Bağlı Kayıplarda Memantin ve Etanercept Bileşiklerinin Araştırılması”, BAP, Araştırmacı ,2013-2013
 2. “Fasyal Sinir Aksotomisi Sonrası Gelişen Fasiyal Paralizisinde Steroid ve Etanercept Bileşiklerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması”, BAP, Araştırmacı ,2011-2011
 3. “Nazal Mukoza Hasarı Sonrası Mezenkimal Kök Hücre Tabakalarının Maksiller Sinüslere Aktarılmasının İyileştirici Etkilerinin İncelenmesi”, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici ,2014
 4. “Nazal Mukoza Hasarı Sonrası Tavşan Mukoza Greftlerinin Maksiller Sinüslere Aktarılmasının İyileştirici Etkilerinin İncelenmesi”, BAP, Yönetici ,2013-2013
 5. “Ototoksisite Sonrası Gelişen Ani İşitme Kayıplarında İntratimpanik İlaç Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırılması”, BAP, Araştırmacı ,2008-2009

KATILDIĞI KURSLAR VE ALDIĞI SERTİFİKALAR:

 1. Endoscopic Endonasal Surgery Of The Cranial Base And Pituitary Fossa, University Of Pittsburgh School Of Medicine July 16-19, 2014
 2. English Course in Microsurgery in Otology&Otonuerosurgery, Institut Georges Portmann June 26 to July 1, 2006
 3. Facial Plastic Surgery Course. European Academy of Facial Plastic Surgery, June 13-17, 2007
 4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası. Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 11 Mayıs 2009
 5. Rinoplasti Kursu. KOÜ Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı, 3-4 Kasım 2006
 6. Kronik Otitis Media ve Cerrahisi Kursu. KOÜ Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı, 5-6 Kasım 2010
 7. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. KOÜ Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı, 28-29 Eylül 2007 

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A.1 Iseri Mete , Sevik Sultan , Ulubil Arif , Topdag Murat (2008). Otogenic Intracranial Complications. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 28(6), 892-898.

A.2 Iseri Mete , Ulubil Safter Arif , Topdag Murat , Oran Abdulkadir (2009). Hearing Loss Owing to Intralabyrinthine Schwannoma Responsive to Intratympanic Steroid Treatment. Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 38(3), 95-97.

A.3 Ulubil Arif, Topdag Murat (2010). High jugular bulb. Ear Nose Throat Journal, 89(2), 22-22.

A.4 Oran Abdulkadir , Dundar Devrim , Topdag Murat , Almac Ahmet (2010). Peritonsillar Abscess Caused By Gemella Morbillorum. Nobel Medicus, 6(3), 95-97.

A.5 Topdag Murat , Can Efser (2010). External ear canal cholesteatoma. Ear Nose & Throat Journal, 89 (9), 416-417.

A.6 Iseri Mete , Topdag Murat , Ulubil S. Arif , Kuru Fatma Demir (2010). Bilateral Facial Paralysis Caused By Tuberculous Otitis Media: A Case Report. Journal of International Advanced Otology, 6(3), 410-414.

A.7 Iseri Mete, Ulubil Arif, Aydın Ömer, Topdag Murat, Sevik Eliçora Sultan (2011). Congenital Cholesteatomas. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 31(2), 358-362.

A.8 Topdag M, Iseri M, Gelenli E, Yardimoglu M, Yazir Y, Ulubil S A, Topdag D O, Ustundag E (2012). Effect of intratympanic dexamethasone, memantine and piracetam on cellular apoptosis due to cisplatin ototoxicity. The Journal of Laryngology & Otology, 126(11), 1091-1096.

A.9 Keskin I. Gürkan, Ila K, Iseri M, Topdag M, Ozturk M (2013). Endoscopic management of cerebrospinal fluid fistulas and clinic outcomes. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 23(3), 135-142.

A.10 Ozturk Murat, Ucar Selcuk, Sarı Fatih, Erdogan Selvet, Topdag Murat, Iseri Mete (2013). Possible Protective Effect of Sertraline against Cisplatin-Induced Ototoxicity: An Experimental Study. The Scientific World Journal, 2013, 1-5.

A.11 Topdag Murat, Iseri Mete, Topdag Deniz Ozlem, Kokturk Sibel, Ozturk Murat, Iseri Pervin (2014). The Effect of Etanercept and Methylprednisolone on Functional Recovery of the Facial Nerve After Crush Injury. Otology & Neurotology, 35(7), 1277-1283.

A.12 Topdag Murat, Kara Ahmet, Sari Fatih, Buday Caglar (2014). Herpes Simpex Infection After Septorhinoplasty. The Journal of Craniofacial Surgery, 25(5), 1929-1930.

A.13 Iseri M, Orhan KS, Kara A, Durgut M, Oztürk M, Topdag M, Calıskan S (2014). A new transcutaneous bone anchored hearing device – the Baha® Attract System: the first experience in Turkey. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 24(2), 59-64.

A.14 Ozturk Murat, Ila Kadri, Erdogan Selvet, Polat Aslihan, Topdag Murat (2014). The Effect of Alprazolam on Acoustic Stapedius Reflex Thresholds in Healthy Volunteers. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 66(3), 347-351.

A.15 Sari Fatih, Topdag Murat, Ozturk Murat, Erdogan Selvet, Doruk Ahmet Cihad (2014). Vocal Cord Hemangioma. Journal of Craniofacial Surgery, 25(4), 1565.

A.16 Selvet Erdogan, Murat Topdag, Cigdem Vural, Fatih Sari, Murat Ozturk (2014). Unexpected Localization Of Dermoid Cyst: In Preauricular Region. Acta Medica Mediterranea, 30, 101-103.

A.17 Deniz Özlem Topdag, Murat Topdag, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete Iseri (2014). Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 24(3), 137-147.

A.18 Topdag Murat, Topdag Deniz Ozlem, Ila Kadri, Muezzinoglu Bahar, Yaprak Busra, Ozturk Murat, Caliskan Sebla, Iseri Mete (2015). The effect of memantine on functional recovery of the facial nerve after crush injury. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 272(2):473-8.

A.19 Ozturk Murat, Kara Ahmet, Dasli Sinem, Topdag Murat (2014). Mean platelet volume: is it a parameter associated with idiopathic sensorineural hearing loss?. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 271(9), 2595-2596.

A.20 Murat Ozturk, Fatih Mutlu, Ahmet Kara, Serhan Derin, Murat Topdag (2014). Evaluation of the effect of nasal dorsal skin cooling on nasal mucosa by acoustic rhinometry.The Journal of Laryngology & Otology, 128(12):1067-70

A.21. Murat Öztürk, Ahmat Mutlu, Murat Topdag, Mete Iseri. Superglue (Cyanoacrylate) Drop in Perforated Tympanic Membrane. J Craniofac Surg. 2014 Nov;25(6):2253.

A.22. İ. Gürkan Keskin, Murat Topdağ, Kadri İla, Deniz Özlem Topdağ, Murat Öztürk. Bilateral inverted papilloma originating from the frontal sinüs. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(6):349-353.

A.23. Murat Topdag, Ahmet Kara, Esma Konuk, Necdet Demir, Murat Ozturk, Sebla Calıskan, Deniz Ozlem Topdag, Arif Ulubil, Ibrahim Gurkan Keskin, Mete Iseri. The Healing Effects of Autologous Mucosal Grafts in Experimentally Injured Rabbit Maxillary Sinuses. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016 Mar;9(1):44-50.

A.24. Murat Topdag, Ahmet Mutlu, Fatih Sari, Murat Ozturk. An External Auditory Canal Lesion: Lobular Capillary Hemangioma. J Otolaryngol ENT Res 2014, 1(1): 00005.

A.25. Ahmet Mutlu, Merve Durgut, Murat Ozturk, Mustafa Çağlar Buday, Murat Topdag, Mete İşeri. Comprehensive Study of 226-1000 Hz Multifrequency Tympanometry Measures in Infants. J Otolaryngol ENT Res 2015, 2(4): 00030.

A.26. Topdag M, Erdogan S, Kara A, Derin S. Laryngeal verruca vulgaris. BMJ Case Rep. 2015 May 2;2015. pii: bcr2014207773. doi: 10.1136/bcr-2014-207773.

A.27. İla K, Topdağ M, Öztürk M, İşeri M, Aydın Ö, Keskin G. Retrospective analysis of surgical treatment of choanal polyps. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015 May-Jun;25(3):144-51.

A.28. Topdag M, Iseri M, Sari F, Erdogan S, Keskin IG. Paranasal sinus mucoceles: our clinical experiments. Int J Clin Exp Med. 2015 Oct 15;8(10):18518-22.

A.29. Erdogan S, Keskin G, Topdag M, Ozturk M, Sari F, Mutlu F. Ethmoid roof radiology; analysis of lateral lamella of cribriform plate. Otolaryngol Pol. 2015 Dec 31;69(6):53-7. doi: 10.5604/00306657.1184543. PubMed PMID: 26860608.

A.30. Kara A, Iseri M, Durgut M, Topdag M, Ozturk M. Comparing audiological test results obtained from a sound processor attached to a Softband with direct and magnetic passive bone conduction hearing implant systems. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jun 2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27256365.

A.31 Mutlu A, Dasli S, Ozturk M, Topdag M. A Simple Closure Technic for Tracheoesophageal Puncture Failures. J Craniofac Surg. 2016 Nov;27(8):2149-2150.

A.32 Mutlu A, Topdağ Ö, Topdağ M, İşeri M, Erdoğan S. A Comparison Study of Partial Ossicular Reconstruction Prosthesis (PORP) Placement under the Malleus or Tympanic Membrane Graft in the Presence of the Malleus. J Int Adv Otol. 2017

A.33 Dasli S, Topdag M, Mutlu A, Kara A, Ozturk M. Prophylactic etanercept treatment in cisplatin ototoxicity. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Jul 20. doi:10.1007/s00405-017-4677-6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28730299.

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

 B.1 Iseri M., Kara A., Buday M.C., Ozturk M., Topdag M. A minimally invasive technique for the implantation of Baha attract system. 13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies ( Poster ) 

 1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

C.2.1 Head & Neck Surgery Otolaryngology, Bölüm adı:(Tanısal Görüntüleme) (2011)., Topdağ Murat, Günes Tıp Kitabevleri, Basım sayısı:4, ISBN:978-975-277-364-6, Türkçe(Kitap Çevirisi)

 

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1 Topdag Murat, Keskin Gürkan (2008). Endoscopic Sinus Surgey In Cystic Fibrosis Patient. Curr Pract ORL, 4(3), 37-41.

D.2 Topdag Murat, Keskin Gürkan (2008). Primay Ciliary Dyskinesia. Curr Pract ORL, 4(3), 42-45.

D.3 K. Ila, D. Ö. Topdag, M. Öztürk, M. Topdag, M. Ç. Buday (2011). Bilateral tonsil hipertrofisi ile kliniğe başvuran non-Hodgkin lenfoma olgusu. Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, 49(4), 78-80.

D.4 Gürkan Keskin, Murat Topdag (2013). Transnazal Endoskopik Frontal Sinüs Cerrahisi. Turkiye Klinikleri Journal of ENT, 6(4), 7-12.

D.5 Mete Iserı, Kadri Ila, Deniz Özlem Topdag, Murat Topdag (2013). Fibrous Dysplasia of the Clivus. Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Dergisi, 21(1), 22-25.

D.6 Ömer Aydın, Murat Öztürk, Murat Topdag, Bahar Müezzinoglu, Sebla Çalıskan (2014). Brown Tumor of the Maxilla With Giant Atypical Parathyroid Adenoma: A Case Report. Causapedia, 3, 844-849.

D.7 Murat Öztürk, Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag, Mustafa Çaglar Buday, Ahmet Kara (2014). Adenoid Cystic Carcinoma in Accessory Parotid Gland:A Rare Case Report. Causapedia, 3, 835-839.

D.8 Murat Öztürk, Murat Topdag, Çigdem Vural, Ahmet Mutlu (2014). Lymphangiectatic Fibromatous Polyp of Tonsilla Palatina. Causapedia, 3, 789-794.

D.9 Murat Topdag, Gürkan Keskin, Ahmet Kara, Deniz Özlem Topdag (2014). Alt Konka Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom: Olgu sunumu. Causapedia, 3, 760-764.

D.10 Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag, Kadri Ila, Mete Iseri (2014). Orta Konka Kaynaklı Sinonazal Schwannoma Olgusu. Causapedia, 3, 715-718.

D.11 Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Selvet Erdogan, Murat Topdag (2014). Nazal Septumda Dev Pleomorfik Adenom: Bir Vaka Sunumu. Causapedia, 3, 637-641.

D.12 Topdag Murat, Mutlu Ahmet, Ila Kadri (2014). Presentation of Childhood Inverted Papilloma as an Antrocoanal Polip. Turk Otolarengoloji Arsivi/Turkish Archives of Otolaryngology, 52(3), 106-108.

D.13 Erdoğan S, Keskin G, Topdağ M, Sarı F, Öztürk M, İşeri M. Bilgisayarlı tomografide sfenoid sinüs anatomik varyasyonları. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2015;6(2):55-58.

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 S. Sevik, M. Iseri, A. Ulubil, M. Topdag Otojenik Intrakranyal Komplikasyonlar. 29. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (Sözel Sunu)

E.2 Topdag M, Almaç A, Ulubil A, Yumuk Z, Dündar V, Willke A Hipertrofik adenoid yüzeyel – derin florası ve yasla iliskisi. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, (Sözel Sunu)

E.3 Yazir Y, Murat T, Gelenli E, Yardimoglu M , Ustundag E The comparison of effectiveness of memantin, piracetam and dexamethasone treatments applied via intrarympanic route against autotoxiciticy exposed cisplatin in rats.. Xth. National Histology And Embryology Congress,

E.4 Deniz Özlem Topdag, Murat Öztürk, Murat Topdag, Çigdem Vural, Selin Çorak, Ahmet Almaç Tonsilla Palatina’nın Lenfanjiektatik Fibromatöz Polipleri; Iki Olgu Sunumu. 33. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.5 Sebla Kumas Çalıskan, Mete Iseri, Kadri Ila, Deniz Özlem Topdag, Murat Topdag Klivus Yerlesimli Fibröz Displazi. 8. Türk Rinoloji Kongresi

E.6 K. Ila, M. Öztürk, M. Topdag, D. Ö. Topdag, M. Iseri Aksesuar Parotis Gland Adenoid Kistik Karsinoma. 34. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.7 K. Ila, D. Ö. Topdag, M. Öztürk, M. Topdag, M. Ç. Buday Bilateral tonsil hipertrofisi ile klinige başvuran non-Hodgkin lenfoma olgusu. 34. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.8 Topdag M, Topdag Ö, Ila K, Iseri M Orta Konka Kaynaklı Sinonazal Schwannoma Olgusu. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.9 Kadri Ila, Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag Rinolitiazis. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.10 Kadri Ila, Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag, Sebla Kumas Çalıskan Sfenokoanal Polip: Bir Olgu Sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.11 Keskin G, Topdag M, Öztürk M, Topdag Ö, Ila K Bilateral Frontal Sinüs Kaynaklı Inverted Papilloma. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.12 Kadri Ila, Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag Alt Konka Kaynaklı Koanal Polip Olgusu. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.13 Ibrahim Gürkan Keskın, Murat Topdag, Ahmet Kara, Deniz Özlem Topdag Alt Konka Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom Olgusu. 35. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.14 Murat Öztürk, Ahmet Mutlu, Ahmet Kara, Selvet Erdogan, Fatih Mutlu, Murat Topdag Burunda Kanamalı Kitle Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu. 35. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.15 Mustafa Çaglar Buday, Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag Dil Kökünde Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma. 35. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.16 Mete Iserı, Deniz Özlem Topdag, Murat Topdag Periferik Fasiyal Paralizi Ile Prezente Olan Mastoid Kaynaklı Rabdomyosarkom Olgusu. 35. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.17 Ibrahim Gürkan Keskın, Murat Topdag, Fatih Sarı, Mete Iserı, Murat Öztürk Paranazal Sinüs Mukoseli:Klinik Tecrübelerimiz. 35. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.18 Sebla Çalıskan, Murat Topdag, Özlem Topdag, Kadri Ila Pediatrik Hastada Etmoid Sinüs Fungus Topu: Olgu Sunumu. 35. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

E.19 Ahmet Mutlu, Ahmet Kara, Fatih Mutlu, Fatih Sarı, Murat Topdag, Sinem Daslı, Ahmet Cihat Doruk Çocukluk Çagı Fungal Rinosinüzit: Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi

E.20 Murat Topdag, Mete Iseri, Ahmet Mutlu, Kadri Ila, Deniz Özlem Topdag Çocuk yas grubunda görülen inverted papillomun antrokoanal polip ile prezente olması: Olgu sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.21 Murat Topdag, Ahmet Cihat Doruk, Ahmet Kara, Fatih Sarı, Sebla Çalıskan, Çaglar Buday Nazal Deformitenin Nadir Bir Nedeni; Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi

E.22 Sinem Daslı, Fatih Sarı, Ahmet Kara, Ahmet Mutlu, Murat Topdag, Fatih Mutlu, Çaglar Buday Nazofarenkste Kitle Ile Ortaya Çıkan Prolaktinoma:Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi

E.23 Murat Topdag, Ahmet Kara, Esma Konuk, Gürkan Keskin, Mete Iseri Deneysel Olarak Hasarlanmıs Tavsan Maksiller Sinüslerinde Otolog Mukozal Greftlerin Iyilestirici Etkisi. 10. Türk Rinoloji Kongresi

E.24 Murat Topdag, Gürkan Keskin, Ahmet Kara, Fatih Sarı, Fatih Mutlu, Ahmet Mutlu, Caglar Buday Paranazal Sinüs Kaynaklı Semento-Ossifiye Fibrom, Olgu Sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi

E.25 Kadri Ila, Murat Topdag, Deniz Özlem Topdag Anterior Etmoid Kaynaklı Koanal Polip: Bir Olgu Sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.26 Selvet Erdogan, Fatih Sarı, Ahmet Kara, Fatih Mutlu, Murat Topdag, Ahmet Mutlu, Sinem Daslı Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonları. 10. Türk Rinoloji Kongresi

E.27 Topdag M., Kara A., Ila K., Topdag Ö., Iseri M. Tornwaldt kisti, olgu sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi

E.28 M.Topdag, H.Bayraktar, S.Durmaz, A.Mutlu. Frontal sinus dev mukoseli, olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya.

E.29 M.Topdag, G.Keskin, A.C.Doruk, C.Buday. Nazal anjiofibrom, olgu sunumu. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya.

E.30 A.Mutlu, M.Topdag, S.Daşlı, M.Iseri, A.Kara. Paranasal sinus kaynaklı kondrosarkom. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya.

E.31 Ahmet Mutlu, Murat Öztürk, Murat Topdağ, Mete Işeri. Çocuk yaş grubunda akut otitis mediaya sekonder gelişen periferik fasiyal paralizi.. Başkent II. Otoloji- Odyoloji Sempozyumu, 5-6 Haziran 2015, Başkent Üniversitesi, Ankara.

E.32 Daşlı S, Topdağ M, Öztürk M, Kara A, Mutlu A. PS-1087: Sisplatin 
ototoksisitesinde Etanercept profilaksisinin yeri. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 29 Ekim 2015, Antalya.

E.33 İşeri M, Daşlı S, Kara A, Öztürk M, Topdağ M. PS-1098: Koklear implantasyonda gusher: Olgu sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 29 Ekim 2015, Antalya.

E.34 İşeri M, Kara A, Daşlı S, Öztürk M, Topdağ M. PS-1100: Kafa Tabanına Uzanan Tümörlerde Farklı Bir Yaklaşım, Olgu sunumu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 29 Ekim 2015, Antalya

Menü