Nazal Tümörler

Burnun içerisinde bulunan tümörler, acil olarak tedavi uygulanması gereken ciddi burun tıkanıklıkları yaratan durumlardır. Daha önce burun tıkanıklığı şikayetleri olmayan, herhangi bir enfeksiyon yada travma öyküsü bulunmayan kişilerde, sonradan ortaya çıkan özellikle tek taraflı burun tıkanıklılkarında ve tek taraflı tekrarlayan burun kanaması durumlarında kişinin biran önce hekime başvurması ve burun içerisinde tümör varlığının araştırılması gerekmektedir.  Öncelikle endoskopik muayene ve ileri görüntüleme yöntemleri ile ve gerekli görüldüğünde yapılan biyopsi sonucu kesin tanıya ulaşarak gerekli tedaviler hızlıca uygulanmalıdır.

Günümüzde bu tümörlerin büyük bir kısmını endoskopik cerrahi ile tedavi edebilmekteyiz. Açık cerrahilere gore çok daha iyi kozmetik sonuçlar elde ediebilmekte, daha az hastanede yatış süresi ve sosyal hayata daha çabuk dönülebilmektedir. Ancak tümörün yaygınlığı, patolojisi gibi azı faktörler değerlendirildiğinde hastalarımızın bır kısmı için açık cerrahiler yada kombine cerrahiler uygulanabilmektedir.

 

 

 

Menü